ריזיקה – קוטל פטריות – מאושר לשימוש ביתי

קוטל פיטריות סיסטמי להדברת מק שורש (ריזוקטוניה) בדשא
הוראות שימוש:
אזהרות: התכשיר מזיק בבליעה, מסוכן בשאיפה, מגרה את העיניים והעור, עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. בעת הטיפול בתכשיר המרוכז אמצעי זהירות: ובעת הריסוס, יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים )סרבל עבודה, מסכה להגנה על דרכי הנשימה עם , משקפי מגן עמידים לכימיקלים, A2P3מסנן כפפות, נעליים וגרביים(. המנע ממגע עם העור והעיניים, המנע משאיפת או בליעת התכשיר. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס. קרא בעיון את ההוראות המצורפות בעלון התכשיר לפני השימוש בתכשיר.

מיועד לשימוש בגינה הביתית, לטיפול בדשא בלבד
רשיון השירותים להגנת הצומח
מס' 14/הצ'/ 4242
התכשיר מיובא ע"י חברת תרסיס בע"מ טל: 03-9223785
התכשיר משווק ע"י חברת דשא יצהר

תכשיר מיוצר ע"י חברת IRCA איטליה
עבור ALMANDINE CORPORATION SA שוויץ

113.00

0
העגלה שלך